Витаминия

Енциклопедия на фито- и микроелементи

Агарикус Блазей

Гъбата агарикус блазей (Agaricus blazei Murrill) съдържа много витамини и минерали, като освен това и

buy real viagra online / cialis coupons cvs / my canadian pharmacy / viagra off patent / how long does cialis 20 mg last

голямо количество полизахариди, преди всичко бета D-глюкан. Пиемът на Агарикус Блазей стимулира имунната система, увеличава броя и активирането на клетките, които отговарят за разрушаването на раковите клетки, бактерии и вируси. Освен антитуморната активност, гъбата има и помощно действие за възстановяване след химио-/лъчетерапия – съдейства в процеса на формиране на нормални кръвни клетки в костния мозък след терапиите.sildalis 120 mgmotilium heart