Алфа-липоева киселина

Алфа-липоевата киселина действа в много ензимни реакции, главно в окислителното декарбоксилиране като коензим. С нейната редуцирана форма – дихидролипоева киселина – алфа-липоевата киселина е биохимична редокс система. Алфа-липоевата киселина е ловец на свободни радикали и мощен антиоксидант, който е в състояние да регенерира изхабени антиоксиданти в организма, като например витамин С, витамин Е, коензим Q10 или глутатион. Алфа липоевата киселина функционира, както във водна, така и в мастна среда и поради това е универсален антиоксидант.

Sidebar