Аргинин алфа-кетоглутарат

Аргинин алфа-кетоглутарат, известен още като АКГ или Аргинин е аминокиселина, която е от особена важност за тренировъчния процес. АКГ съдейства за нарастване на мускулната маса при активно спортуващи и способства за нарастване на мускулната сила. Оказва положително влияние при инфертилитет и помага за значително увеличаване на половата ефективност, водещо до засилване на еректилната функция. При употребата му се наблюдават по-продължителни мускулни натоварвания, повишена концентрация и пълноценно детайлно провеждане на тренировъчния план.

Sidebar