Инулин

Инулинът е пробиотично, естествено и леко сладко на вкус баластно вещество  от корен от цикория, което служи наполезните обитатели на чревния  като източник на храна и по този начин има активиращ ефект върху чревната флора.

Sidebar