Липаза

Липазата е храносмилателен ензим, който участва в разграждането на мазнините. Тя прави възможно ежедневно приеманите с храната мазнини да се разтворят и да   се синтезират нови  вещества.

 

Sidebar