Поликозанол (восък от захарна тръстика)

Химически погледнато, поликозанолът е смес от първични, алифатни алкохоли с основна компонента октозанол. В последно време поликозанолът е тестван успешно при мозъчните циркулаторни нарушения (церебрална исхемия при маймунски модел). Допълнителни изследвания на поликозанол показнат понижаващи холестерола резултати. В спорта изолиран октакозанол се прилага за по-добро използване на вдишания кислород по време на спортни натоварвания. Това приложение се подкрепя от клинични проучвания при пациенти със сърдечни заболявания, при които се наблюдава подобряване на аеробния капацитет и намаляване на сърдечно-съдови инциденти, като например исхемични пристъпи. Поликозанол се добива от восък от захарна тръстика и подобрява състава на триглицериди в кръвта. Той понижава LDL холестерола и повишава HDL холестерола.

 

Sidebar